DISCLAIMER

Deze website, stadionalmere.nl, wordt onderhouden en beheerd door Almere City FC.  De navolgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen enerzijds de specifieke voorwaarden van producten en diensten en anderzijds deze voorwaarden zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend. 

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de verstrekte informatie gebruik maakt, doe u dat voor eigen rekening en op eigen risico.

YANMAR STADION neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen onderhouden van de website. Ondanks het gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan YANMAR STADION niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. YANMAR STADION beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

YANMAR STADION kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 

COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto’s en teksten, zijn beschermd door auteurs-en databankrechten. Deze rechten berusten bij YANMAR STADION. Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, openbaar te maken, te (her)publiceren, te distribueren en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YANMAR STADION

Menu